Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/05/2021 03:07:58

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t7+chiều CN
Thông tin:
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Lai Uyên, Huyện Bàu Bàng, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Lai Uyên Bàu Bàng Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: