Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 14:10:14

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối T2->T6, chiều T7 hoặc ngày CN
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Tân Thành, Huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Tân Thành Bắc Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: