Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 17:03:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp tối ( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nam trường Nguyễn Thái Bình
Yêu cầu: Sinh Viên Nam, 1b/ 600 |||| 2b/1tr2
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: