Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Phường Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 08/04/2021 12:16:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12, Ôn Thi Đại Học,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: hs rãnh chiều T3, 6 ,7 (từ 15h-> tối)
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Ôn Thi Đại Học Tân An Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: