Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 10/11/2020 22:46:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2356 ( 8h -9h30 )
Thông tin: học sinh nam, trường Trần Khai Nguyên
Yêu cầu: Giáo viên Nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: