Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 12 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 02:49:58

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 12,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng, 2.200.000
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T23456 (từ 18h trở đi), T7, Cn (rãnh cả ngày)
Thông tin: 1 học sinh
Yêu cầu: Nữ, Sv: 1tr6 || GV: 2tr2
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 12 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: