Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 24/11/2020 12:27:41

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp: Hiện tại học sinh cả ngày (Vô năm học buổi tối)
Thông tin: học sinh nam, trường Lam sơn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: