Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Xã Long Nguyên, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/11/2020 10:45:59

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T246 (17h30 -19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường An Bình
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Long Nguyên, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Long Nguyên Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: