Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Dạy Song Ngữ Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 15:57:55

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2, Dạy Song Ngữ,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T3,5,6,7 (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Lê Lai
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Dạy Song Ngữ An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: