Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Lớp 3 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/05/2021 12:54:06

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 3,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: sx từ 19h
Thông tin: 2 hs nam-nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Lớp 3 Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: