Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Lớp 5 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 17:52:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 5,
Mức lương: 2.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7,CN (Sáng 9h)
Thông tin: 2 Học sinh nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Lớp 5 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: