Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Lớp 6 Lớp 10 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 11:20:57

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2, Lớp 6, Lớp 10,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T3,7,CN (18h -20h)
Thông tin: 3 học sinh, hơi yếu tiếng anh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Lớp 6 Lớp 10 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: