Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 00:41:02

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T7 , CN (Sáng sau 9h30)
Thông tin: Học sinh nam, trường phan chu trinh
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Đông Hòa Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: