Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 15:54:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7, CN (9h-10h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Quốc tế Nam Mỹ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: