Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 2 Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 23:45:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 2,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sáng 3+5
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thành phố Thủ Dầu Một, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 2 Thủ Dầu Một Thủ Dầu Một Bình Dương

Viết một bình luận