Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Lớp 4 Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 20/06/2021 13:53:23

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3, Lớp 4,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: 1 buổi Tối sắp xếp ( từ 18h trở đi), 1 buổi t7 hoặc cn sắp xếp
Thông tin: 2 học sinh nữ trường Tam Bình
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ, ưu tiên nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Lớp 4 Hoà Phú Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: