Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 03:46:12

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T234567 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Tô vĩnh diện
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 An Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: