Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 17/11/2020 08:09:08

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng, 1.600.000
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: chọn T2,3,4,5,6,7 ( từ 18h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ trường Vinschool
Yêu cầu: Nữ, SV: 1tr6 | GV: 2tr5
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: