Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 12:25:45

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp tối (18h- 20h), Hè có thể sắp xếp ban ngày
Thông tin: học sinh nam, lớp 2 lên 3
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: