Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 13/11/2020 16:31:15

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Tối Sắp xếp trong tuần (từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 2 lên 3
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Chánh Phú Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Chánh Phú Hòa Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: