Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 21/01/2021 14:52:57

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: chiều T246 (14h30 hoặc 15h)
Thông tin: học sinh trường Việt úc, hệ chuẩn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Thới Hòa Bến Cát Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: