Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 3 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 19:53:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 3,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,4 (9h -11h)
Thông tin: học sinh nữ, trường Trần hưng đạo
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 3 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: