Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Lớp 5 Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/01/2021 05:10:13

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4, Lớp 5,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T5 (17h30-19h30), T7 (15h-17h)
Thông tin: 2 học sinh, học lớp tích hợp trường Nguyễn Văn Trỗi
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Lớp 5 Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: