Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 27/01/2021 10:44:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.700.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (ưu tiên buổi sáng)
Thông tin: học sinh lớp 4 lên lớp 5, dạy giao tiếp
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, SV sư phạm, ngành ngôn ngữ anh
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: