Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/05/2021 09:50:24

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sx trừ tối 2+6
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Dĩ An Dĩ An Bình Dương

Viết một bình luận