Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 4 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/01/2021 05:44:05

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 4,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,3,4,6 (16h30-18h)
Thông tin: học sinh học hệ chuẩn trường Vinschool
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 4 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: