Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Lớp 7 Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 16:48:45

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 7,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi
Thời gian: sx tối 24 hoặc 6
Thông tin: 1 hs nam-1 hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình An, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Lớp 7 Bình An Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: