Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Lớp 7 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 24/11/2020 02:49:04

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 7,
Mức lương: 1.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T357 (17h -19h)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Lớp 7 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: