Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Lớp 8 Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 12:22:10

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 8,
Mức lương: 1.300.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Chọn T2,4,6 ( TỪ 18h30 trở đi)
Thông tin: 1 học sinh nữ lớp 5, 1 học sinh nam lớp 8
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Lớp 8 Phú Hòa Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: