Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Lớp 8 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 04/06/2021 13:00:32

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5, Lớp 8,
Mức lương: 1.600.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: chiều t7+CN
Thông tin: 2 HS
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Lớp 8 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: