Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 03/06/2021 18:02:00

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t2,t5 (6h30->)
Thông tin: hs nam
Yêu cầu: Giáo viên Nữ, hs nam
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hiệp An, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Hiệp An Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: