Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 16/11/2020 17:40:39

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: sắp xếp với phụ huynh
Thông tin: học sinh nam, trường Lê Đình Chinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ, Ngày 10/7 học
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Phú Lợi Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: