Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 5 Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 06:13:46

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 5,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng, Giáo viên: 1.800.000 ( dạy 90phut )
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T24 hoặc 35 ( Từ 18h30 trở đi )
Thông tin: học sinh nam, trường Lê Quý Đôn
Yêu cầu: Nam/Nữ, sv 1tr4 // gv 1tr8 (Đầu tháng 10 học)
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 5 Tân Bình Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: