Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 12:47:53

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 3.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T7, CN (8h-10h)
Thông tin: 3 học sinh
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường An Phú, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 An Phú Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: