Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Lớp 7 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 26/05/2021 21:26:08

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 7,
Mức lương: 2.400.000đ/tháng
Số buổi: 4 buổi
Thời gian: tối 3.5.7+cn
Thông tin: 2 hs nam-nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Lớp 7 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: