Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Lớp 8 Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/03/2021 11:18:04

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: T3-5 (17h30->
Thông tin: 2 hs nam
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Thọ, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Lớp 8 Phú Thọ Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: