Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Lớp 9 Xã Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 28/05/2021 18:22:06

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6, Lớp 9,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp tối (T3,5,7,CN)
Thông tin: 2 học sinh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Lớp 9 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: