Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 6 Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 22/12/2020 02:34:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 6,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T246 (rãnh từ 17h đến 19h30)
Thông tin: học sinh nữ, trường nguyễn huệ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 6 Bình Hòa Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: