Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/06/2021 09:21:16

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: tối t6+cn
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Xã Khánh Bình, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Khánh Bình Tân Uyên Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: