Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Lớp 8 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 07/11/2020 04:54:32

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 8,
Mức lương: 1.500.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sáng T7,cn (9h – 11h)
Thông tin: 2 học sinh, yếu tiếng anh
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Lớp 8 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: