Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Lớp 9 Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 21/06/2021 03:10:07

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7, Lớp 9,
Mức lương: 2.800.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều T246 (14h30-16h)
Thông tin: 2 học sinh nam
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Lớp 9 Hoà Phú Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: