Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/06/2021 11:09:38

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.400.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi
Thời gian: sắp xếp tối 17h30
Thông tin: hs nữ
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Tân Đông Hiệp, Thành phố Dĩ An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Tân Đông Hiệp Dĩ An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: