Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 23:37:50

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 2.000.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T235 (từ 18h trở đi), T7, CN (sắp xếp)
Thông tin: học sinh nữ, trường quốc tế Sao việt (Vistar)
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: