Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 7 Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 22:20:52

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 7,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T7CN(16h-18h)
Thông tin: Học sinh nam, Trường Ngô Tất Tố
Yêu cầu: Sinh Viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Thị Trấn Phước Vĩnh, Huyện Phú Giáo, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 7 Thị Trấn Phước Vĩnh Phú Giáo Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: