Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 05/01/2021 03:56:19

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.000.000đ/tháng, lương 250k/1b
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T7 (từ 13h hoặc 13h30)
Thông tin: học sinh nam, trường Trần đại nghĩa
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Bình Chuẩn, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Bình Chuẩn Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: