Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 18/11/2020 18:47:51

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: Sắp xếp (sau 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, lớp 7 lên 8
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Phú Cường, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Phú Cường Thủ Dầu Một Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: