Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 25/12/2020 05:53:20

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 2.500.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Sáng T2,3,5 (8h- 9h30)
Thông tin: học sinh trường Trần văn ơn
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: