Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 8 Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 02/11/2020 17:08:56

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 8,
Mức lương: 1.200.000đ/tháng
Số buổi: 2 buổi /tuần – Dạy 120phút/buổi
Thời gian: T234567 (Từ 17h30 trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường lê quý đôn
Yêu cầu: Sinh Viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Thuận Giao, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 8 Thuận Giao Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: