Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Hưng Định, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 23/12/2020 23:31:07

LỚP CHƯA GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 900.000đ/tháng
Số buổi: 1 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: Chiều -tối T5,6,7 (từ 14h đến tối)
Thông tin: học sinh trường Dương Bá Trạc
Yêu cầu: Giáo viên Nam/Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Hưng Định, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Hưng Định Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: