Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà: Anh Văn Lớp 9 Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Thời gian đăng lớp: 06/01/2021 10:56:48

LỚP ĐÃ GIAO

Môn dạy: Anh Văn,
Lớp dạy: Lớp 9,
Mức lương: 3.000.000đ/tháng
Số buổi: 3 buổi /tuần – Dạy 90phút/buổi
Thời gian: T345 (từ 18h trở đi)
Thông tin: học sinh nữ, trường Chu văn an
Yêu cầu: Giáo viên Nữ
Liên hệ: 02 52 222 4779 Thầy Dương – 0933 036 634 Cô Bình
Địa chỉ: Phường Lái Thiêu, Thành phố Thuận An, Bình Dương

Gia Sư Dạy Kèm Tại Nhà Anh Văn Lớp 9 Lái Thiêu Thuận An Bình Dương

Gia Sư Bình Dương
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments

Leave a Reply: